trukdys

trukdys
trukdys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Bet kuris mėginio arba bandinio sandas, išskyrus matuojamuosius sandus, pakeičiantis matuoklio atsaką. atitikmenys: angl. interference vok. Störkomponente, f rus. помеха, f pranc. disturbance, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • trukdys — trukdỹs dkt. Vidi̇̀niai, pramoni̇̀niai, týčiniai trukdžiai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pašalinis elektrinis, magnetinis, elektromagnetinis ar kitoks virpesys, bloginantis įtaiso, įrenginio, sistemos, ryšio arba duomenų perdavimo kanalo normalų veikimą. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įvairios kilmės pašalinis elektrinis, magnetinis, elektromagnetinis ar kitoks virpesys, trukdantis matuojamojo signalo priėmimą ir tikslų jo atkūrimą. atitikmenys: angl. bug;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • trukdys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. bug; interference vok. Störung, f rus. помеха, f pranc. brouillage, m; disturbance, f …   Fizikos terminų žodynas

  • trukdys — trukdỹs sm. (4), trùkdis (2) 1. ppr. pl. ryšio trukdymo veiksnys: Aukšto dažnumo trukdis SkŽ203. Trukdžių̃ energija FzŽ79. Atmosferiniai trukdžiai rš. Pramoniniai trukdžiai FzŽ368. 2. trukdymas, vilkinimas: Buvo užsiminta, kad tas reikalas bus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tolydusis trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Trukdys, pasireiškiantis visą laiką. atitikmenys: angl. continuous interference vok. Dauerstörung, f rus. непрерывная помеха, f pranc. brouillage continu, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • radijo dažnių trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinis radijo dažnių diapazono trukdys. atitikmenys: angl. radio frequency interference vok. Hochfrequenzstörung, f rus. радиопомеха, f; радиочастотная помеха, f pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • impulsinis trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Trukdys, kuris veikdamas tam tikrą įtaisą ar įrenginį pasireiškia kaip atskirų impulsų ar pereinamųjų vyksmų seka ar veikia labai trumpai. atitikmenys: angl. impulse interference vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • trūkusis trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Trukdys, pasireiškiantis tam tikrais laiko tarpais, kuriuos skiria netrukdiniai intervalai. atitikmenys: angl. discontinuous interference vok. diskontinuierliche Störung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektromagnetinis trukdys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kiekvienas elektromagnetinis signalas, bloginantis įtaiso, įrenginio ar sistemos normalų veikimą. atitikmenys: angl. electromagnetic interference vok. elektromagnetische Störung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”